DE OEC - Gasztroenterológiai Tanszék

A tanszék feladata: a tápcsatornai betegségekkel kapcsolatos egyetemi és postgraduális oktatás irányitása, a progressziv betegellátás szervezése, valamint az egyetemi klinikákon müködő endoscopos laboratóriumok tevékenységének szakmai koordinálása

A tanszék helye: a Gasztroenterológiai Tanszék helyileg a II. Belgyógyászati Klinika épületében található, itt van a tanszékvezető irodája, a tápcsatornai vérzőbetegek ellátására szervezett Szubintenziv részleg, a legnagyobb forgalmú járóbeteg szakambulancia.

Személyi adottságok: a tanszéken közvetlen munkatársként 2 habilitált docens, 6 szakorvos, 4 asszisztens, a társklinikákon még összesen 6 belgyógyász-gasztroenterológus szakorvos és 6 asszisztens dolgozik. A sebészeti klinikákon jelenleg 8 sebész-gasztroenterológus szakorvos dolgozik. A DEOEC területén jelenleg 3 fő áll szakvizsga előtt.

Betegellátás: évente a tanszék közvetlenül 8000 járóbeteget lát el, 1500 fekvőbeteg (ebből tápcsatornai vérző: 300) kerül fölvételre a II. Belklinika Gasztroenterológiai speciális osztályára.

A DEOEC területén évente történő fontosabb endoscopos vizsgálatok : 3500 felső panendoscopia, 2500 colonoscopia, 450 ERCP, 160 májbiopsia, kb. 100-110 nasojejunalis szonda levezetés, kb. 40 PEG behelyezés.

Tudományos témák: 1 Mecenatúra, 2 ETT támogatású téma gyulladásos bélbetegségek - EDRF/NO rendszer pathogenetikai jelentőségének vizsgálata
Tápcsatornai vérzések etiopathogenezise, epidemiológiája
HCV pozitiv májbetegek immunológiai elemzése
HBV pozitiv vese-transzplantáltak kezelési elveinek kidolgozása
Coeliakia és allergiás hátterű bélbetegségek vizsgálata
Tápcsatornai onkológiai betegségek klinikai vizsgálata
Kooperációs lehetőségek valamennyi emlitett témában, de talán kiemelhető a HCV pozitiv májbetegség nemzetközi epidemiológiai és immunológiai jelentősége.

A tanszékhez kapcsolódó szakorvosok:
Dr. Tornai István habil. docens
Dr. Palatka Károly adjunktus
Dr. Várvölgyi Csaba adjunktus (I. Belklinika)
Dr. Csiki Zoltán adjunktus (III. Belklinika)
Dr. Bodnár Zoltán adjunktus (I. Belklinika)
Dr. Barta Zsolt adjunktus (III. Belklinika
Dr. Vitális Zsuzsa tanársegéd
Dr. Bubán Tamás tanársegéd (I. Belklinika)
Dr. Győrffy Árpád nyugalmazott docens, tanácsadó

Szakorvosjelöltek:
Dr. Mezei Gabriella
Dr. Szombati Andrea
Dr. Papp Mária
Dr. Ligeti Richárd

Debrecen, 2002.11.16.
Altorjay István dr.
tanszékvezető