Pályázati felhívás

 

A DRG Közhasznú Egyesület ezúton pályázatot hirdet

1./ tudományos rendezvényen való aktiv részvétel támogatására

2./ tudományos szakkönyv beszerzésének támogatására

3./ műszerbeszerzés támogatására

A pályázat benyújtásának határideje folyamatos.

A pályázat irásban nyújtható be, a DEOEC Gasztroenterológiai Tanszék cimére, 4012 Debrecen, Nagyerdei Krt 98, Dr. Altorjay István tanszékvezetőhöz.

A pályázatot a DRG Közhasznú Egyesület Tanácsadó Testülete birálja el és az egyesület elnökével egyetértésben dönt, a rendelkezésre álló lehetőségek határain belül a támogatás mértékéről. A döntésről - amiről a pályázó irásban értesitést kap - nyilvántartott határozat születik, amit utóbb a közgyűlés hagy jóvá. A döntéssel kapcsolatban reklamációnak helye nincs. Az Egyesület Közgyűlésének természetesen szintén joga és lehetősége, hogy támogatások odaitélését kezdeményezze, amiről jegyzőkönyben nyilvántartott határozat születik.

Debrecen, 2002.03.01.

Altorjay István dr.
Egyesület elnöke